Çaste poetike me poeten: Ndermjet Vargjeve Te Mia

U linda me një shpirt që është tepër i

ndjeshëm për këtë botë të shëmtuar e të ftohtë.

Gjithmonë i kam ndjerë gjërat thellë dhe ndryshe nga shumica e njerëzve.

Kjo gjithmonë ka qenë Bekimi i dalë nga shpirti im ..

ku preferoj njerëzit e thjeshtë e të varfër

me zemër të madhe e të gatshëm me buzëqeshje e shaka ..

 sesa gjysma njerëzish të lëpirë e mendjemëdhenj …

që dinë të thonë vetëm ..

Unë jam ..unë di..unë kam.. unë bëj..

Në këtë botë të damllosur e të çakërdisur .

/www.QendraPress.com/