Shteti themelohet nga idealistë,por……?!.Shkruan :Lendira BERISHA

                   Shteti themelohet nga idealistë që udhëhiqen nga ide të larta, duke luftuar deri në fund, në krah të së mirës shtetërore. Mbahet nga racionalizatorët me pikëpamje konsekuente, dhe shkatërrohet duke e deniduar politikanët e pavetëdijshëm, papërgjegjshëm.’’marrë nga /fb/www.qendrapress.com/

%d bloggers like this: