18.08.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prizren

1.

NS 35/10 [kV] Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Krusha(Kodi: 30034011) nga ora 10:00 deri ne ora 15:00

Vendet: fshati Piranë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

19.08.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prizren

1.

Nga NS 35/10[kV] Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Poslishta (kodi: 30035006 ) nga ora 09:00 deri 16:00

Vendet: fshatrat: Grazhdanik, Kobajë, Muradem, Nashec (një pjesë), Poslishtë dhe Vlashnjë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

2.

NS 110/10[kV] Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Shpenadia (Kodi: 32000023 ) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: fshatrat: Caparc, Novak, Serbica e Epërme, Shpenadi, Smaç, Trepetincë dhe Velezhë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.