MIRATOHET PLANI KOMUNAL I PUNËS PËR ARRITJEN E BARAZISË GJINORE 2020-2023 PRIZREN

0

                Me votë unanime u miratua plani nga anëtarët e Kuvendit të Komunës.

Plani i punës për barazi gjinore 2020-2023 në Komunën e Prizrenit, është hartuar me iniciativë të grupit jo-formal të grave anëtare të Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Ky bashkëpunim është inicuar në kuadër të projektit “Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të Kuvendeve të Komunave në qeverisje lokale”, i cili implementohet nga D4D, mbështetet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe mbështetur nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *