Dëshira është e madhe që të kthehen fëmijet me mësuesit e tyre, bankave shkollore

0

Sedat Shkurti drejtor shkolle – pyetjes tonë,.A prisni që këtë vit  viti shkollor  të fillojë në  banka shkollore? Pohon;-“Dëshira eshte e madhe që të kthehen fëmijet me mësuesit e tyre, por pasi që situata në botë është e tillë si është do te kemi vështirë që t’i kthehemi bankave shkollore.

    Nëse të gjithë do të jemi me të kujdeseshëm në zbatimin e këshillave të MSH së dhe të IKSHPse si dhe me kujdesin e shtuar të menaxhmenteve të shkollave kthimi ndoshta do të jetë i mundur nëse numri i nxënësve në klasë të përgjysmohet dhe te punohet me më tepër ndrërime dhe me një orar pak me të shkurtër,

në vend 45 minutave që të zgjat një orë le të zgjatë 30 minuta, Besoj se një gjë e tillë do të jetë me e dobishme për të gjithë , pasi qe kontakti mësimdhënës – nxënës do të jetë i pranishëm”/qendrapress.com/,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *