Jo nuk duhet … Se nuk ka kapacitet ti del ballë popullit të sajë

0

               Burim Shala, qytetarë   lidhur me temën “A i duhet gjendja e jashtëzakonshme Kosovës”?pohon –“ Jo nuk duhet … Se nuk ka kapacitet ti del ballë  popullit të  sajë  

Se ka njerë z që  po luftojnë  pë r kafshatë  goje ,e ata hajnat nuk  pp mendojnë  kë të ..

Tash ju ka ardhë  rendi edhe kë ta tjerë t me vjedhë

Si ata me parë  që  premtuan nga 170 pë r punë torë t dhe nuk u pë rgjigjen më !!! Turp dhe tmer ku po jetojmë ”’/qendrapress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *