Nuk duhet gjendja e jashtëzakonshme, për të menaxhuar pandeminë.

0

Shaqir Totaj,Në në kryetar i  PDK-së   dhe kryetar dege,  lidhur me temën “A i duhet gjendja e jashtëzakonshme Kosovës”?shpjegon-“ Jo nuk duhet gjendja e jashtëzakonshme, për të  menaxhuar pandeminë.

          Por, gjithsesi duhet menaxhim më i mirë përfshirë këtu respektimim e distancës sociale, bartjen e maskave dhe dorezave si dhe mekanizem sankcionues për implementim të këtyre masave, sepse është evidente se kemi deficit në nivel të kulturës për ti implementiar vetë këto masa.

                Duhet pasur kujdes të mbahet balanci mes rezikut real nga pandemia dhe pasojave ekonomike nëse ndermirren masa drastike reth mbylljes eventuale të ekonomisë./qendrapress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *