Nuk mund të kuptohet në pozita udheqëse,ku në jetën e tyre për të parën herë të punësimit emërohen drejtor

0

             Mr.Afrim Tejeci  lidhur me punën e qeverisë   lokale në  Prizren  pohon” Prizreni ka nevojë  për një ekip të sukseshëm njerëz me përvojë të dëshmuar.

   Nuk mund të kuptohet në  pozita  udheqëse,ku në jetën e tyre për të parën herë të punësimit emë rohen drejtor pa përvojë  e aty më shumë nuk mund të pretë.

Shumë debate u bajtën me qytetarët dhe shoqë ria civile, por kërkesat e tyre as që  u muarrë n për bazë  ,por u miratuan vendimet simpas programit të tyre,për këtë  edhe interesimi për të  marr pjesë  në  debate thuajse ke me numë r simbolikë.

          Shpejt ik koha ,bash me kohën shihet puna dhe kontributi i dhënë  për qytetin

Deri sa patëm raste të keq përdorimeve të shumta drejtorive dhe tani vazhdohet prap me favorizime të miqëve dostave në dhënjen e projekteve .

         Një pjesë e shoqërisë civile nuk u tregua sinqert kritik ndajë  punës së kuvendit .por kjo u vrejtë  qe ishin të lodhurë nga puna me hershme qe ishin shumë  aktivë.

Kemi raste të shumta parkingjet për të dalurë në ndihmë bizniseve në  qendra të  qytetit u shëndruan parkingjet për veturat e banorëve të lagjeve ku konsumatorët vizitorët po janë të detyrim të lëvizin në pjesë tjera të qytetit.

 Qendra e qytetit te Prizrenit duhet me cdo kusht të ruhet se aty janë të koncetruar Tregëtarët e vegjel dhe Zejtarët qe rruajnë  trashëgimin kulturore.

 Parku Inovacionit ke një gëzim i madh për bizniset e qytetit por kjo u dha në menaxhim një OJQ GIZ-it ku komuna nuk po ka ndikim,kerkesat e shumta të bizniseve për uljen e cmimit të dhënjes se hapë sirës nuk u muren pë r bazë  dhe interesimi i bizniseve rrah .

Deri sa kenë  shumë  fshatra qe u licensuar me zonë n industriale ne si qytet Prizrenit ende nuk kemi funkcionalizimin e kë saj zone shumë  të  folur e të  pritur,nuk kemi asnjë  investitor serioz qe investojë  tek ne.

Në  pjesë t me frekventuara nuk kemi kamera të  vendosura kjo bë në  të  pasigurtë  disa veprimtari argjentarin,butiqet,te mos jen të sigurtë.

    Dikur qyteti me i pastër në Kosovë tani kompanitë  e pastrimit dë shtuan në menaxhimin e tyre.

Interesi i të gjithëve është te kena një  qytet më  të  mirë  e të  krenohemi me qytetin tonë historik./qendrapress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *