Sa i përket vlerave të luftës.Forma më e mirë është ajo se me vetë faktin,UÇK_ja ka bërë luftë të drejtë çlirimtare në mbrojtjen e popullit

0

Mr.Afrim Shehu, ish komandant i luftë s, se  a i duhet  Kosovës  tani një  moblizim për të  mbrojtur luftën dhe pastëritë   pohon –“ Sa I përket mobilizimit se a ë shtë  radha që  Kosova të  mobilizohet.Në  kë to rrethana të  pandemisë  ,kjo ë shtë  masë  e domosdoshme që  ti rrespektojmë  rregullat institucionale,të  jemi të  vetëdijshëm dhe ti shpëtojmë  jetërat tona njerëzore,e qe kjo  nënkupton thjesht mobilizim I gjendjes aktuale(luftë  e llojit të  vetë ).Pra lufta ë shtë  e shume llojshme,ku nuk kemi të  bëjmë  me armikun e jashtem. Por, kemi të  bë jmë  me një  armik të  mbrendshë m dhe të  pa dukshem.Andaj, unë  them që  disciplina ë shte mbi të  gjitha dhe ti përmbahemi rregullave të  qeverisë  dhe besojë  që  do ta kalojmë  kë të  së mundje.

           Sa I përket vlerave të  luftës.Forma më  e mirë  ë shtë  ajo se me vetë  faktin,UÇK_ja ka bë rë  luftë  të  drejtë  çlirimtare në  mbrojtjen e popullit,I cili ka qenë  I pishtar I keqtrajtuar,i denigruar etj. etj.në  trojet e veta autoktone,e cila mbrohet edhe me kartë n e madhe të  drejtave (Magna karta liberta)Çka ë shtë  ma me rë ndë si UÇK_ja ë shtë  shpallur ushtri e drejtë  çlirimtare,revolucionare në  mbrojtjen e popullit të  vetë  liridashë s,edhe nga GjND_ja.Kurse sa I pë rket veprave individuale pas 19.09.1999.atë here nuk ka të  bëjë  fare UÇK_ja por përgjegjë sia ngelet të  individë t./qendrapress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *