Opinion  i diasporës për qeverisjen Totaj; Një kryetar me ambicie të shëndosha qytetare

Si qytetar i Prizrenit, dhe si shkrimtar që vijë nga qyteti i Prizrenit, kam përshtypjen se kryetari i sa po ardhur i Prizrenit, z. Shaqir Totaj, është fillimisht një njeri i arsyeshëm, i edukuar dhe njohës i mirë i kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të Prizrenit. Me këtë bindje ndajë opinionin tim për këtë fillim pune të z. Totaj, të cilit i urojmë punë e suksese për Prizrenin. Bindja e ime personale është se z. Totaj nuk ka prezantuar kurrë ambicie personale, por ato i ka reflektuar në interes të qytetarit të Prizrenit dhe shoqërisë së gjerë në nivel kombëtar. Uroi që kj intuitë dhe ky opinion i imi të del shumë real në fund të mandatit të tij. Porse se qytetarët e Prizrenit, duhet ta përkrahin atë, ta mbështesin dhe ti ofrojnë ide, kërkesa e projekte të cilat do të qonin kah suksesi dhe lehtësimi i jetës së vet qytetarëve të Prizrenit.

 Gëzim Ajgeraj, shkrimtar-me famë botërore/ Zvicër, 4 janar 2022-01-04//qendrapress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.